Financování

spolu najdeme určitě správné řešení ...
Jak financovat výrobky společnosti TOPCON?


Společnost TOPCOMED s.r.o. v oblasti financování dodávané techniky spolupracuje se společností TOPCOMED FINANCIAL s.r.o., která nabízí výhodné podmínky jak pro financování, tak pro pojištění.

Jaké jsou výhody nákupu techniky na úvěr?

Financování na úvěr představuje moderní způsob financování nákupu zdravotnické techniky. Mezi hlavní výhody patří zejména:

 • předmět financování se ihned stává majetkem zákazníka,
 • minimální doba splácení není limitována zákonem jako u finančního leasingu (může tedy být již od 6 měsíců),
 • splátka úvěru není zatížena DPH,
 • možnost platby pojistného v měsíční splátce,
 • možnost předčasného splacení bez sankcí,
 • volitelně - pojištění schopnosti splácet hrazené ve splátkách.

Jaké podklady jsou nutné pro zajištění financování?

Naší snahou je zajistit financování s minimálními požadavky na administrativu a snahou o maximální jednoduchost a srozumitelnost. Seznam dokladů, bez kterých se bohužel neobejdeme:

 • řádně vyplněnou žádost o uzavření smlouvy,
 • osvědčení o registraci k DPH, jste-li plátce,
 • rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení,
 • daňové přiznání za poslední uzavřené období,
 • v případě právnické osoby výpis z obchodního rejstříku, výkaz zisků a ztráty a rozvahu za poslední uzavřené o období,
 • v odůvodněných případech, můžeme požadovat předložení doplňujících dokladů