Servisní služby

Společnost TOPCOMED s.r.o. zaměstnává tým pravidelně proškolovaných servisních techniků, kteří disponují moderními diagnostickými přístroji a nástroji a jsou tak schopni analyzovat případné chybové stavy zařízení společnosti TOPCON a tyto v co nejkratším termínu uvést do plně funkčního stavu.

Zajišťujeme pravidelné kontroly stanovených měřidel dle zákona o metrologii 505/1990 Sb. v aktuálním znění dle 119/2000 Sb. mezi které patří také bezkontaktní tonometry a aplanační tonometr. Tyto zařízení smí být v souladu se zákonem používána pouze po ověření autorizovanou zkušebnou.

 

Jak nejlépe předcházet nepředvídaným technickým problémům a nefunkčnosti přístrojů TOPCON?


Objednejte si u nás pravidelnou kontrolu Vašich zdravotnických přístrojů dle §65 zák.268/2014 Sb. - Běžnou Technickou Kontrolu, která zahrnuje zejména:

  • vyčištění vnějších povrchů přístroje,
  • vizuální kontrola elektroniky,
  • kontrola uživatelského nastavení parametrů přístroje,
  • kontrola bezpečnosti přístroje,
  • kontrola přesnosti přístroje.Disponujeme širokým sortimentem náhradních dílů a spotřebního materiálu pro přístroje TOPCON s možností dodávky v krátkých dodacích termínech.


Jak společnost TOPCOMED s.r.o. řeší problematiku likvidace elektroodpadu?


Nakládání s elektroodpadem v České republice upravuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, platný od 13. srpna 2005. Pro elektroodpad zavádí tzv. recyklační poplatek. Tento poplatek je již obsažen ve všech prodejních cenách výrobků TOPCOMED s.r.o.

V principu jsou stanovena následující obecná pravidla:

Pro elektroodpad jsou stanovena sběrná místa, která zajišťují provozovatelé kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení ve spolupráci s jednotlivými městy a obcemi. Mimo tato sběrná místa je možné odevzdat elektroodpad také přímo u nás.

Účelem míst zpětného odběru je převzít elektroodpad a následně ho předat ke zpracování specializovaným firmám.

Náklady na provoz sběrných míst a likvidace elektroodpadu jsou promítnuty do velkoobchodních a následně maloobchodních cen výrobků jako tzv. recyklační poplatek (také PHE - příspěvek na likvidaci historických elektrospotřebičů). Recyklační poplatek se ve všech fakturách a účtech vykazuje odděleně od ceny výrobku.

Přijetí elektroodpadu na místě zpětného odběru a jeho zpracování tedy probíhá ze strany spotřebitele bezplatně.
Hlavním účelem zákona a zpětného odběru je zamezení černých skládek nebezpečného odpadu. Druhým důvodem je to, že elektroodpad nezřídka obsahuje značnou část materiálů (jako jsou třeba kovy: měď, cín, hliník, zinek, někdy dokonce i zlato), které se vyplatí vytřídit a recyklovat k opětovnému použití.

Společnost TOPCOMED s.r.o. je zapojena do kolektivního řešení prostřednictvím REMA Systém, a.s.